De tots els poemes
que he escrit
em quedo amb

aquest

que no explica res
que no pretén res
que podria no ser-hi
IniciLlibresMediaContacte

Create a free web site at www.plisweb.com